ORIZONTAL: 1)Tablou artistic într-o expoziţie personală. 2) Oglindă iterativă cu reflecţii sonore -Tratat de bază în terapia ignoranţei. 3) Demolator de cărămizi la temelia libertăţii - Idealuri adânci în exprimarea frumuseţii. 4) Uvertură la ERNANI de Verdi! - Mim expresiv pe scena ignoranţei - Siluetă zveltă din lumea adâncurilor. 5) Surâs onctuos cu lacrimi de crocodil (masc.; pl.). 6) Valută forte tranzacţionată duplicitar - Albul nopţii pe o scară de mătase. 7) Mediu propice pentru înotători diletanţi - Glas strident remarcat în aria decepţiei. 8) Militantă activă pe tărâmul distructiv al vieţii - Puhoaie izvorând din matcă! 9) Afectaţi de răceală odată cu scurgerea vremii - Surâsul trist sub masca penitenţei. 10) Ştiristă de ocazie la radio-sanţ - Stăpâni ai întunericului pe tărâmul judecăţii. 11) Privire sălbatică către orizonturi ancestrale - Figură homerică din universul spiritual.
VERTICAL: 1) Zonă fierbinte pentru guri însetate -Păstrătoare a gândurilor prin semne revelate. 2) Erou al libertăţii catapultat într-o misiune sinucigaşă - Nativ cu ascendent în zodia balanţei. 3) Partener egal în maratonul vieţii - Premisă a dezvoltării în producţia pe ramură. 4) Asedii retorice la reduta acalmiei - Blazon de gladiator în arena dreptăţii. 5) Pânză desuetă în gherghef continental. 6) Număr câştigător dintr-un set fără pereche - Record absolut omologat în lipsă. 7) Zăvor tiranic la porţile afirmării - Sfâşiat de sentimente sau torturat de gânduri -Atracţie fatală într-o lume nestatornică. 8) Marea necunoscută din ecuaţia solitudinii - Odisee africană cu epilog sângeros. 9) Cununiţă de mălai a unei mândre vrăbiuţe - Picur de rouă pe gene de lumină. 10) Momeală demonstrativă la o vânătoare de imagini - Punte magnetică la castelul decepţiei. 11) Director la înălţime pentru o masă de manevră - Exmatriculat definitiv după sesiunea de lichidare.
 
Ȋncrucişare şi definiţii orizontal: Marin HÂŞ - Câmpulung
Definiţii vertical: Cristian PAŞCALĂU - Cluj-Napoca

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
3
4
5
6
8
9
10
11


 
   1. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 19. 20. 22. 24. 26. 28. 29. 31. 33. 34. 36. 38. 39. 40.

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 18. 20. 21. 23. 25. 27. 29. 30. 32. 35. 37.