FIRI PARALELE

ORIZONTAL: 1) Rezervă de stat. 2) Datul cărţilor pe faţă -Lăsat în voia soartei. 3) Epurat... ca nedorit! - Instrument pentru desfacere. 4) Reversul alertei -Iau damele la joc. 5) Spumă de mare -Produse... vulcanizate (!) la cald. 6) Cadru de legătură -Pătrund în adâcime pe linia frontului. 7) Simptom de oboseală când se închid ochii -Planşeu central! 8) Director de aeroport -Titlu la categoria cocoş. 9) Unitate avicolă fruntaşă -Suprasolicitată la joc. 10) Prezenţă notabilă -Unul de prin părţile locului. 11) Celta cultă! -- Varietate de rasă.
VERTICAL: 1)Luminile rampei -Protector suspus. 2) Pentru nimic în lume -Realizate prin sudare. 3) Erete... de curte! -Scrisoare cu caracter particular. 4) Stricătoare în felul ei -Caractere sucite. 5) Ridicaţi la putere! -Cosmosul în fond! - Subdiviziune a vagonului. 6) Trunchiuri de copaci... în pădure! -Marea Nordului! -Soi selecţionat, valorificat pe teren. 7) Tip sexi într-o formaţie pop -Cavitate bucală. 8) Deschizător pentru anumite cutii -Mai mare peste oi. 9) Raţiune de stat. 10) Nisipuri în pustiu! -Un pui de somn. 11) Lipsesc regulat de la slujbă -Acte pentru inventare.
 
Dicţionar: ANS.
Colea HERESCU - Bucureşti Cercul rebusist „Club XX"
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
3
4
5
7
8
9
10
11


   
 
     

 

 

 

 

 

 

 
1.  11. 12. 13. 14. 15. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 27. 28. 29. 31. 33. 35. 37. 38. 39.

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 16. 17. 19. 21. 23. 24. 25. 26. 30. 32. 34. 36.