1. 6. 9. 10. 11. 13. 15. 16. 17. 19. 20. 22. 24. 27. 29. 31. 32.
1 2 3 4 5 6 8 9 10
2
3
4
6
7
8
9
10


 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 17. 18. 21. 23. 25. 26. 28. 30.
VERTICAL1)  Implică  utilul  cu  plăcutul   - Justificare temporală in conul de umbră al incertitudinii. 2) Oglinda realităţii spartă cu pietrele  făţărniciei  - Producător de euforie ce deconspiră adevărul. 3) Vestigii istorice păstrate in seiful literaturii  - Interese care sȋnt cuprinse in finali
4) Scotch de marcă consumat de filatelişti.
 5) Calea consacrată a unor jurăminte de credinţă (pl.)  - Cadru reprezentativ pentru slujitorii Thaliei (pl.). 6) Flacăra aspiraţiei  aprinsă de chibritul parvenirii. 7) Eufemism   peiorativ   pentru  crasa   neştiinţă    - Faze de joc artistic, apreciate de spectatori. 8) Happy-end al unei schiţe umoristice (pl.)  - Formulă obişnuită de spus... la revedere.
9) Chip de lut... cu picioare de idol!  - Drum pe verticală, prefigurind dorinţa de a atinge cerul
 -  Loveşte fără veste fiind cuprins de gelozie!
10) Bisectoare spirituală, nascind tragedii opţionale  - Esenţa versului eminescian, Incoronānd  idile.
 
Eugen DIRADURIAN, Adrian VLĂJOAGĂ - Piteşti

 

 

 

Contribuţii

 

ORIZONTAL: 1) Leac pentru suflet şi pentru trup  asigurānd menţinerea unei bune condiţii fizice  - Lucrare de geniu, depăşind in orice caz nivelul obişnuit.
2) Luceafărul speranţei... nemuritor şi rece  - Albe la fată uneori, din lipsă de inspiraţie. 3) Intrusă in universul albului imaculat. 4) Acţiuni In creştere la bursa vieţii. 5) Paşii egali cu care străbatem hăţişurile vieţii  - Haină de stradă care vine turnată. 6) Faptul consumat in orice cămin (pl.)  - O clipă terestră in oceanul eternităţii. 7) Actul final al unei drame de caracter. 8) Cvartet clasic de la Roma, prezent īn Bolivia!  - Eroii sui-generis ai unei legături sentimentale.
9) Osana publică invocānd valori artistice  - Decoraţiuni florale ȋntr-un cadru natural. 10) Simbolul de valoare al contopirii inimilor (pl) -  Implicaţi continuu intr-un proces literar.