Ceruri
 
 
ORIZONTAL: 1) „Cer de...", poezie de Gheorghe Scripcă, inclusă în volumul „Fântâni" (sg.) - Abr. U.A.I. pentru constelaţia Campelopardalus. 2) Cer (fig.) -  Autorul poeziei „Scară la cer" inclusă în volumul .Aventura continuă" (George). 3) Poet ardelean care ne-a descris un „Cer de iarnă" (Aurel) -„Spleen şi...", volum în care Charles Baudelaire a inclus poezia „Cer tulbure". 4) Mihai Nedelcu -Cer! -,,...Ia cer" este titlul unui volum de poezii aparţinînd lui Virgil Carianopol. 5) Măria Alexan -Zburător legendar spre cer. 6) Autoarea poeziei „Mâna ta prin ferestruica cerului" inclusă în volumul „Crângul hipnotic" (Daniela) -Interjecţie cu care se îndeamnă caii la drum. 7) Din creaţia acestui scriitor face parte şi culegerea de povestiri intitulată „Cerul era aproape" (Manole) -Localitate în U.R.S.S. 8) Localitate în Japonia -Haină de gală. 9) Inimă de poet! - Stea în constelaţia Argus -A sufla lin (despre vânt). 10) Sub cerul liber -De culoarea cerului în evul mediu. 11) Din creaţia acestui scriitor face parte şi volumul intitulat „Sub cerul Meniului" (Ion Theodor) -„Sub cerul..." poezie de Negoiţă Irimie (nom.; pl.).
VERTICAL: 1) Cereşti (fig.). 2) „Tot ceru-i alb de lună" se intitulează una din poeziile incluse in volumul „Clipe" al acestui scriitor contemporan (Tiberiu) -în anul 1971 acest scriitor a publicat romanul „De la cer la pămînt" (Ion). 3) Tot „De la cer la pămînt" şi-a intitulat una din poeziile pe care le-a inclus în volumul „Stindarde în azur" acest poet contemporan (Traian) -  Semnatarul volumului „Ceremonia faianţelor" din care face parte şi poezia „Sub cerul baroc" (Emil) - Adrian Eftimie. 4) Traian Rădulescu -Locuinţe -Măsura de capacitate la vechii egipteni. 5) Alifie (pop.) -în 1971 a publicat volumul „Sub cer senin" (Nicolae). 6) Stuf (reg.) - Autorul volumului „Pui de lună" (George; 1916-1972) -Sculptor, pictor şi poet francez, unul din iniţiatorii artei abstracte, semnatarul lucrării „Păstorul de nori" (1887-1966). 7) Deosebit, distins -Veche unitate de măsură pentru lungime -Abis! 8) Autorul povestirii ,,..Aproape în cer" din volumul „Pământul negru" (Dorin) -Zeu al soarelui la vechii egipteni. 9) Obiect de formă inelară -Punct de pe bolta cerească, opus zenitului, situat la intersecţia verticalei unui punct de pe pământ cu emisfera cerească inferioară. 10) Alecu Ivănescu -„...şi cer", volum din creaţia lui Mihai Gavril (pl.) 11) Pictor român, autorul pânzei „Oglinda cerului" (Ion) -Pisc în Spania.
 
Dicţionare CAM,NAU, TSU, ETA, IND, EFA. NAD, RUF, ADI.
Lucian  STĂNCESCU   (Careu apărut in ,,Rebus''-1987)
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


   
 1. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 35. 37. 39. 40. 41.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 14. 16. 18. 19. 20. 23. 24. 25. 28. 31. 33. 34. 36. 37. 38.