Bijuterii de rouă
 
ORIZONTAL: 1) Tenebre învăluite în lumina gândurilor - Şablon banal în matricea spaţială. 2) Pasăre de foc cu aripi funeste. 3) Aripi falnice peste piscuri andine - Negură estompând lumina vieţii. 4) Clipe de meditaţie pe malul Atlanticului! - Sculpturi vii cioplite din marmura hieratică. 5) Păduri defrişate de-a lungul cărării - Codru auriu fre-mătând în bătaia vântului. 6) Seminţe efemere încolţite pe ogorul veşniciei - Condiment lexical pentru accentuat gustul modern - Cunună de piatră pe frunţi dorice. 7) Difuziune subterană cu explozie întârziată. 8) Sancţiune aplicată de Curtea de Arbitraj pentru ieşiri necontrolate -Tărâmul tutuniu din împărăţia tropicală. 9) Finanţatori ocazionali la o casă de piatră - Figură de stil din fonetica sibilină. 10) Steaua fără nume din galaxia vieţii - Navigator obstinat în apele onestităţii. 11) Momente de respiro într-un proces de lungă durată - Furtună dezlănţuită pe CALEA VICTORIEI.
VERTICAL: 1) Ignominie spirituală cu regrete tardive. 2) Articole din presă pentru guri spurcate - Masă onctuoasă pe Calea Lactee. 3) Lirism expansiv mângâind sufletul ţării - Duşmanul din umbră pe drumul împlinirii. 4) Templul umbrelor cu sacrificii htonice-Tablou expresiv în arta statuară. 5) înfăţişare unitară în arta combinaţiilor. 6) Mireasa vremii cu vesminte luminoase - Cap de efigie cu rezonanţă sidefie! - Punte conectivă între ţărmurile frazei. 7) Goblen rustic lucrat de mâini harnice - Lacrimi reci pe obrăjorii pământii. 8) Ţâşnitoare din piatră la fântâna ube-rală -Acompaniament liric la nuntirea cuvintelor - Curent marcant în arta abstractă. 9) Vocea stridentă a unui cântec de jale. 10) Trup de lut scăldat în ape tulburi - Oglinda destinului cu reflexii futuriste. 11) Funcţii exponenţiale în ecuaţia vieţii - Zăgaz sonor la o gură de vărsare.
 

Marin HÂŞ - Câmpulung

 

 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


 
 
 
    1. 8. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 20. 21. 22. 24. 26. 29. 30. 31. 34. 36. 37. 39. 40.

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 17. 19. 23. 25. 27. 28. 32. 33. 35. 38.