Așteptare
 
 
ORIZONTAL: 1) Liric român (1875-1954), autorul poeziilor „Să m-aştepţi" şi „Ȋn aşteptare" - Prozator român (Nicolae; n. 1923), semnatarul romanului frescă „Noaptea aşteptărilor". 2) Acestui scriitor (Ion; n. 1936) îi aparţine volumul de proză „Ne aşteaptă marea" - Locuitori din Orientul Apropiat, din ale căror proverbe cităm: „Aşteptarea e mai greu de suportat decît focul". 3) Tudor Niţescu - Poetă contemporană (Vera), care a inclus în volumul .Amiaza mării" şi poezia „Aşteptarea ploii" - Bold. 4) Personaj feminin din filmul „Aşteptarea", regizat de Şerban Creangă - Ziua trecută. 5) Măria Roman - Localitate în Ungaria - Insulă japoneză. 6) Unde (arh.) - Alt poet contemporan (Ion; n. 1941), din al cărui volum „Propunere pentru o fîntînă" cităm poezia „Pămîntul aşteaptă" - Legătură la capătul unei sfori. 7) Poetă româncă (1916-1941), autoarea poeziei „Aştept anul unu" - Simbolul radiului. 8) Localitate în R.P. Polonă - în anul 1884 la licitaţia unor lucrări aparţinînd acestui mare pictor francez (1832-1883), s-au obţinut peste 116 000 de franci, sumă pe care Auguste Renoir a considerat-o „dincolo de orice aşteptări", cu toate că familia credea că se vor realiza cel puţin 200 000 de franci. 9) Poet român (Ştefan Augustin; n. _ 1922), semnatarul poeziei „în aşteptare" şi al poemului „Plopi în aşteptare" - A nu se grăbi, a aştepta. 10) Uniunea Generală a Sindicatelor (siglă) - Sport originar din Japonia. 11) Localităţi rurale - Poet contemporan (Mihai; n. 1907), din a cărui lirică menţionăm „Un om aşteaptă răsăritul" şi „Ȋn aşteptarea primăverii".
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
2
3
4
5
6
7
9
10
11


VERTICAL: 1) Poet român (Nicolae; n. 1914), autorul poeziei „Aşteptare" - Plecat. 2) Alt liric contemporan (Vintilă), din versurile căruia amintim sonetul „Primita-i aşteptata lovitură" - Poet român (1881-1938), din a cărui creaţie spicuim poezia „Aşteptare", inclusă în volumul „Cîntece fără ţară". 3) Mircea Arsene - Component al echipei care se află „la bătaie", pe linia de aşteptare, într-un cunoscut joc sportiv românesc. 4) Vechi ţinut din apropierea Sibiului - Povestirile volumului „Aşteptînd în linişte" aparţin acestui prozator contemporan (Mihai; n. 1942). 5) Simbolul aurului - Propriu unei persoane sau unui lucru. 6) Popor din Extremul Orient, din a cărui înţelepciune notăm proverbul „Aşteptarea aduce o zi dulce"-  ...aşteptări, expresie pentru o   lucrare  sau  acţiune neaşteptat de slabă. 7) A zbiera - De la cel lăudat nu te poţi aştepta la mare lucru - Dumitru  Eliade.  8) Alifii  (reg.) - Expoziţie  oficială de  artă, a cărei   deschidere   pictorul francez  Paul  Cezanne o aştepta înfrigurat an de an, şi la care a fost admis abia la vîrsta de 43 de ani. 9) Şea - Monedă  japoneză  -  Natriu. 10)  Ţesătură groasă de  lînă - Poet   român   (Marin;   n. 1936), autorul poemului „Aşteptare". 11) La   sfîntu-aş-teaptă.
 
Dicţionar: SAP, IESO, IUO, GNIN, UGS, IEN
.Ionel  ŞERBAN și Gh.  Al.  KISSLING
Cercul rebusist „Alb şi negru" Bȋrlad
 
 
   1. 5. 11. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 21. 22. 24. 26. 28. 30. 31. 34. 35. 36. 38. 40. 41. 42. 44. 45.

 

 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 16. 20. 23. 25. 27. 29. 32. 33. 35. 37. 38. 39. 43.